Републички завод за заштиту споменика културе започео је 2003. године рад на пројекту Атлас народног градитељства Србије. Планирано је да се обави рекогносцирање Србије и да се за највредније објекте народног градитељства прикупи историјско-етнографска, техничка и фото-документација, која ће бити објављена у Свескама народног градитељства Србије.
Један од видова презентације и популаризације овог дела наслеђа је и ова интернет презентација где се могу наћи основне информације о највреднијим објектима народног градитељства евидентираним током реализације пројeкта.

У припреми друга Свеска Атласа

Започет је рад на другој Свесци Атласа која се бави темом народног градитељства општина Чајетине и Ужица. Поред културно-историјских околности у коме је настално ово градитељско наслеђе, публикација ће представити репрезентативне објекте народне архитектуре који су до данас остали очувани на овим просторима.

Такмичење у Ивањици

Средином децембра 2009. године је у Ивањици реализован потпројекат Атласа, који се тиче едукације деце о теми културног наслеђа њиховог краја. Чак 18 екипа из ивањичких основих школа је узело учешће у такмичењу знања, а међу њима се као најбоља показала екипа "Студеница" из ОШ "Др. Н. Кашанин" у Девићима. Квиз је био испраћен изложбом ликовних радова на тему народног градитељства. Домаћин ових активности била је школа "Милинко Кушић" у Ивањици. 

Екипа на терену у општинама Бајина Башта и Косјерић

Током августа 2009. године евидентирана су 32 објекта на територији општина Косјерић и Бајина Башта, која карактеришу народно градитељсто овог краја. Тренутно екипа на терену прикупља техничку документацију за ове репрезентативне објекте.

Завршено рекогносцирање у Ивањици

У септембру 2009. године екипа Атласа је боравила на двадесетодневном терену, током кога је обављено рекогносцирање општине Ивањица. Том приликом представници локалне самоуправе су помогли реализацију пројекта, где нарочита захвалност припада госпођи Коларевић, начелници општинске управе општине Ивањица.

Истражено народно градитељство Новог Пазара

Прикупљена је историјско-етнографска, техничка и фото-домументција за највредније објекте народног градитељства општине Нови Пазар. Избору 13 објеката претходило је једномесечно теренско истраживање током јуна и јула 2009. године, обављено у сарадњи са Музејем Рас, а уз претходну помоћ госпође Бисере Каришик, начелнице одељења за општу управу. У плану је наставак пројекта кроз едукацију најмлађе популације о значају народног градитељског наслеђа.

Ниш - прикупљена грађа за 23 објекта

Током априла, маја и јуна 2009. године екипе су технички снимиле и прикупиле етнографску грађу за 23 објекта у општини Ниш и 32 објекта на територији општине Рековац.

Зајечар и Неготин - планови

За новембар 2008. године у плану је реализација дечјег квиза и ликовног и литерарног конкурса на тему народног градитељства у Зајечару и Неготину.

Рекогносцирање општина Трговиште, Мионица, Љиг, Уб и дела општине Врање

Током јула и августа 2008. године извршено је рекогносцирање општина Трговиште, Мионица, Љиг, Уб и дела општине Врање. У септембру и октобру изабрани објекти са ових општина су технички снимљењи, док је етнографско-историјска грађа о њима прикупљена. Током рада на општини Љиг примећена је брига становништва за стара гробља, што је нарочито похвално, јер је то елементарни начин очувања ове врсте споменичког наслеђа.

Аранђеловац - Старе куће - док их чуваш и ти трајеш

4. априла 2008. године у Аранђеловцу одржан је квиз "Старе куће - док их чуваш и ти трајеш" за децу школског узраста. Учествовало је 20 екипа. У конкуренцији нижих разреда победила је екипа "Родни крај", док је међу вишим разредима победила екипа "Храст". Отворена је и изложба победничких радова са истоименог ликовног конкурса и прочитани су победнички радови са литерарног конкурса.

Ужице - Старе куће - док их чуваш и ти трајеш

5. марта 2008. године у Ужицу је одржан квиз "Старе куће - док их чуваш и ти трајеш" за децу школског узраста и отворена изложба победничких радова са истоименог ликовног конкурса.

Сакупљач садржаја